CPE - Certificate of Proficiency in English

MENU

PRZYGOTOWANIA

Cena egzaminu CPE

Cena egzaminu CPE w sesji zimowej 2007 wynosi 590 zł w przypadku płatności w terminie. Cena egzaminu w przypadku zapisu w późniejszym terminie (tzw. late entry) jest wyższa.