CPE - Certificate of Proficiency in English

MENU

PRZYGOTOWANIA

Raport z cen korepetycji 2022

Sposób oceniania na egzaminie CPE

CPE są trzy oceny pozytywne: A, B i C oraz dwie oceny negatywne: D i E. Zależne są one od ilości % i wynoszą:

Wszystkie pisemne części egzaminu oceniane są w Wielkiej Brytanii, a ustna część w Polsce. Czas oczekiwania na wyniki egzaminu wynosi ok. 2,5 miesiąca. Następnie kandydaci, którzy wykazali się wymaganą znajomością języka angielskiego otrzymują certyfikaty z University of Cambridge ESOL Examinations.