CPE - Certificate of Proficiency in English

MENU

PRZYGOTOWANIA

Struktura egzaminu CPE

Egzamin składa się z 5 części (Papers):

Z każdej z części można uzyskać maksymalnie 40 punktów.