CPE - Certificate of Proficiency in English

MENU

PRZYGOTOWANIA

Struktura egzaminu CPE

Egzamin składa się z 4 części:

Z każdej z części można uzyskać maksymalnie 40 punktów.