CPE - Certificate of Proficiency in English

MENU

PRZYGOTOWANIA

Statystyki zdawalności CPE

Poniżej znajdują się wyniki CPE w Polsce 2020.

Wyniki CPE  2020

Grade A – 19,8 %
Grade B- 29,0
Grade C- 35,4
Council of Europe Level C1 – 13,7
Below level C1 – 2,1